041 631 449 judita.crepinsek@yahoo.com

Obnovljivi viri energije

Vrtina

 

vrtanjeVrtanje vrtine, cena vrtine

Cena na meter izvrtane in zacevljene vrtine je odvisna od različnih dejavnikov, predvsem od namena, za katerega se bo vrtina uporabila. Pri vodnjaški vrtini je cena odvisna od željene količine črpanja, saj je od le-te odvisen premer vrtine in vgrajene vodnjaške cevi, v katero lahko potopimo potopno črpalko določenega premera in moči. Za potrebe ogrevanja stanovanjskega objekta s toplotno črpalko voda-voda se po navadi vgrajujejo cevi premera 114/102 mm. Filterni del vodnjaške cevi je perforiran, pri čemer imajo filterne cevi določene karakteristike (dovoljeni pretok skozi perforacijo) glede na tip cevi: premer rež, debelino stene in dolžino perforiranega odseka. Dolžina in pozicija filternega dela se določi na podlagi vrtanja, glede na geološke karakteristike, oziroma debelino omočenega sloja in v večini primerov znaša 3 metre, kot znaša navadno dolžina ene PVC cevi.

 

Čiščenje vrtine

Po cevitvi vrtine je potrebno opraviti čiščenje (air-lift) vrtine, da se voda očisti mehanskih delcev. Prav tako je priporočljivo, da vrtino po opravljenih delih in črpalnem preizkusu čimprej aktiviramo in jo tako dodatno očistimo, saj se okoli filternega odseka, kjer zajemamo vodo tako vzpostavi naravni filter kot npr. prod v prodnem vodonosniku, v razpoklinskem vodonosniku pa voda očiščuje svojo hidravlično pot npr. glinenih delcev.

 

Vezava potopne črpalke

Potopna črpalka, vgradnja potopne črpalke

Pri nakupu potopne črpalke je potrebno paziti, da jo bomo v vrtino sploh lahko vstavili, saj je poleg premera črpalke potrebno upoštevati še debelino in pozicijo kabla. Hkrati ne priporočamo nakupa močnejše potopne črpalke kot jo potrebujemo, saj bomo morali pretok omejiti, poraba energije pa bo ista kot pri polni moči delovanja.

Globina vgradnje potopne črpalke:
Globino vgradnje potopne črpalke zanesljivo določimo na podlagi črpalnega preizkusa, ko je določen ustaljen nivo vode pri željeni količini črpanja. Črpalni test nam pokaže hidravlične karakteristike vodonosnika.

 

Vodno povračilo

Višina vodnega povračila je določena na podlagi odjema in je določena vsako leto posebej (op. od uvedbe do vklj. 2015 se ni spremenila) in znaša npr. za:vodno-povracilo

 • za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 eura na m3 odvzete vode
 • rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 eura na m3 odvzete vode
 • za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0919 eura na m3 odvzete vode
 • za pridobivanje toplote: 0,974 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
 • za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 eura na 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
 • za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib.
  i.t.d.

(vir: SKLEP o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015)

 

Geosonda – vertikalni zemeljski kolektor

V področjih, kjer ni možnosti zajema podzemne vode, ali se le-ta nahaja v večji globini, imamo za potrebe ogrevanja objekta možnost izvedbe geosonde. Dolžina kolektorskih cevi se dimenzionira glede na potrebno moč toplotne črpalke in glede na toplotno prevodnost geološke podlage, pri čemer imajo najboljšo prevodnost magmatske in metamorfne kamenine (graniti, gnajsi), sledijo apnenci in peščenjaki ter omočeni sloji, saj je voda dober prevodnik toplote. Investicija je v tem primeru večja od izvedbe vodnjaške vrtine, vendar pa gre v primeru geosonde za zaprt stabilen sistem, kjer za obratovanje toplotne črpalke ne potrebujemo potopne črpalke. Vsak način ogrevanja z obnovljivim virom energije je ekonomična pot.

Energetske košarice, spiralni kolektorji

 

Energetske košarice, spiralni kolektor

Izvedba zajema vrtanje plitvih vrtin s svedri premera 50 cm, vgradnjo košarice in povezavo do kotlovnice. Izvedba na ključ zajema vsa dela vključno z montažo kotlovnice in zagonom ter pridobivanje subvencij.

 

Ogrevanje z obnovljivim virom energije z izvedbo na ključ


Izvedba na ključ zajema naslednje faze:crpalni-testi

 • geološka prognoza lokacije
 • ogled, svetovanje in pogovor z investitorjem glede izbire načina ogrevanja in ekonomska upravičenost investicije
 • priprava dokumentacije
 • vrtanje vrtine in cevitev ali vgradnja geosonde (vertikalni zemeljski kolektor)
 • črpalni preizkus, črpalno nalivalni preizkus (toplotna črpalka voda voda)
 • vodno dovoljenje (toplotna črpalka voda voda)
 • izvedba jaška in vgradnja in dobava primerne potopne črpalke
 • povezava do kotlovnice in izvedba kotlovnice, zagon
 • pridobivanje kredita eko sklada ali subvencije eko sklada